A QUEIXALADES

(A MORDISCOS)

Lluites diàries i resistències quotidianes, petites victòries guanyades des de l’acció directa i posant el cos.
Desobediències contra l’ordre establert que a mossegades van recuperant la ciutat i els seus espais de les mans dels bancs, les institucions, les empreses…


Luchas diarias y resistencias cotidianas, pequeñas victorias ganadas desde la acción directa y poniendo el cuerpo. Desobediencias contra el orden establecido que, a mordiscos, van recuperando la ciudad y sus espacios de las manos de los bancos, las instituciones, las empresas…

Las Migras de Abya Yala + Proyecto Mal de Ojo + Azadi Jin La Màquia + Metzineres + Las Kellys