PALUEGO

Espai destinat a les imatges d’arxiu relegades a l’oblit. Imatges que retornen, fantasmes que es resisteixen a desaparèixer: allò que queda entre les dents i reclama atenció. Imatges que ens ajuden a configurar una contra-memòria que assenyala i desactiva les violències exercides per la història oficial.


Espacio destinado a las imágenes de archivo relegadas al olvido. Imágenes que vuelven, fantasmas que se resisten a desaparecer: aquello que queda entre los dientes y reclama atención. Imágenes que nos ayuden a configurar una contra-memoria que señale y desactive las violencias ejercidas por la historia oficial.

La S.A.L. + Higo Mental + Centre de Documentació de Ca La Dona + Krasnyi Collective