Sobre Ullal

[CAT]

En un context global carregat d’imatges fugaces i efímeres, però produïdes des d’un règim visual hegemònic, es fa necessari generar espais de creativitat que qüestionin els rols assignats pels mitjans de comunicació i els relats institucionals. A les ciutats hi habita una memòria visual extraordinària relativa a les lluites socials, als moviments de base i als cossos i identitats dissidents que són els que els confereixen la seva personalitat reivindicativa i revolucionària.

ULLAL vol esdevenir un catalitzador, en l’escenari que és la ciutat de Barcelona, d’aquesta energia dissident i generar un arxiu visual que, des del present, en segueixi donant compte. Volem incidir, des de la pràctica fotogràfica, en la realitat d’aquelles persones, col·lectius i esdeveniments, que sovint són exclosos tant del camp de visió hegemònic com de la producció d’imatges.

El motor d’ULLAL és doble. D’una banda, l’okupació de l’imaginari dominant i, de l’altra, posar el focus en les accions col·lectives i socials que, a través d’exercicis quotidians i organitzats de resistència, plantegen i reclamen una alternativa de vida més sostenible i justa.

EL FESTIVAL

Ullal es planteja en format festival que inclou una exposició col·lectiva, un acte central, una festa o kafeta i un programa d’activitats i xerrades.

LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria de 2023 ja està tancada.
La pròxima convocatòria, per l’edició 2024 sortirà a finals de 2023.


[CAST]

En un contexto global, cargado de imágenes fugaces y efímeras, pero producidas desde un régimen visual hegemónico, se hace necesario generar espacios de creatividad que cuestionen los roles asignados por los medios de comunicación y los relatos institucionales. En las ciudades, habita una memoria visual extraordinaria relativa a las luchas sociales, a los movimientos de base y a los cuerpos e identidades disidentes, que son quienes les confieren su personalidad reivindicativa y revolucionara.

ULLAL quiere convertirse en un catalizador, en el escenario que es la ciudad de Barcelona, de esta energía disidente y generar un archivo visual que, desde el presente, continúe reflejándola. Queremos incidir, desde la práctica fotográfica, en la realidad de aquellas personas, colectivos y acontecimientos, a quienes a menudo se excluye tanto del campo de visión hegemónico como de la producción de imágenes.

El motor de ULLAL es doble: por un lado, la okupación del imaginario dominante y, por otro, poner el foco en las acciones colectivas y sociales que, a través de ejercicios cotidianos y organizados de resistencia, plantean y reclaman una alternativa de vida más sostenible y justa.

EL FESTIVAL

Ullal se plantea en formato de festival que incluye una exposición colectiva, un acto central, una fiesta o kafeta y un programa de actividades y charlas.

LA CONVOCATORIA

La convocatoria de 2023 ya está cerrada.
La próxima convocatoria, para la edición 2024, saldrá a finales de 2023.