FENT SALIVA

(SALIVANDO)

Projectes col·lectius i barrials que teixeixen, a partir del suport mutu, mons alternatius que ens fan la boca aigua. Aquesta categoria va destinada a totes les imatges que fan dels desitjos utòpics una possibilitat real aquí i ara. Imatges que plantegen punts de fuga a les formes de ciutadania imposades.


Proyectos colectivos y barriales que tejen, desde el apoyo mutuo, mundos alternativos que nos hacen la boca agua. Esta categoría está destinada a todas las imágenes que hacen de los deseos utópicos una posibilidad real aquí y ahora. Imágenes que plantean punto de fuga a las formas impuestas de ciudadanía.

Espectros de lo Urbano + Virus Editorial + La Caníbal + Periferia Cimarronas + Pli-é Collective