DENTS TORTES

(DIENTES TORCIDOS)

Oberta a totes les imatges que recullen pràctiques i experiències encarnades. Cossos i col·lectius que des del desig dissident, la passió que desborda tota raó imposada, la sexualitat lliure, la diversitat funcional, la neurodivergència i l’humor irreverent desencaixen les dentadures més conservadores.


Abierta a todas las imágenes que recogen prácticas y experiencias encarnadas. Cuerpos y colectivos que, desde el deseo disidente, la pasión que desborda toda razón impuesta, la sexualidad libre, la diversidad funcional, la neurodivergencia y el humor irreverente, desencajan las dentaduras más conservadoras.

OVI Oficina de Vida Independent + Putes Llibertàries + Transpoesia + Se Va a Armar la Gorda + Feito Por Elas