FAQS

*TERMINIS

Quan puc presentar la meva proposta?

Terminis (presentació candidatures): del 4 al 18 de desembre 2023
Sessions informatives: 
13/11/2023 en línia a les 19h meet.jit.si/ullal
Resolució de les obres seleccionades: primera quinzena de febrer 2024.

Quan tindrà lloc el festival?

El festival i l’exposició tindrà lloc entre els mesos d’abril i maig de 2024 a Can Batlló. Existeix la possibilitat que una vegada acabi el festival, la selecció de fotografies s’exposi de manera itinerant per diferents espais de Barcelona.

*CRITERIS DE SELECCIÓ

Què ens fa salivar?

La imaginació i la creativitat per a esquivar les censures i altres situacions legals o repressives.
– L’adequació de la imatge presentada a les característiques i motivacions de les categories.
– Projectes que convidin a reflexionar sobre estereotips visuals: maneres de representar els cossos, la sexualitat, la diversitat funcional i neuronal, etc.
– La vinculació de la fotografia amb contextos de lluita arrelats a territoris.
-Treballs que trenquin amb els relats oficials d’història i memòria.
-Aquest festival no acceptarà treballs que alimentin o reforcin biaixos exotitzants, racistes, victimitzants o vulnerabililtzants dels col·lectius que retraten.


*PLAZOS

¿Cuándo puedo presentar mi propuesta?

Plazos (presentación candidaturas): del 4 al 18 de diciembre de 2023
Sesiones informativas
13/11/2023 en línea a las 19h meet.jit.si/ullal
Resolución de las obras seleccionadas: primera quincena de febrero 2024.

¿Cuándo tendrá lugar el festival?

El festival y la exposición tendran lugar entre abril y mayo de 2024 en Can Batlló. Existe la posibilidad de que una vez acabado el festival, la selección de fotografías se exponga de forma itinerante por diferentes espacios de Barcelona.

*CRITERIOS DE SELECCIÓN

¿Qué nos hace salivar?

– La imaginación y la creatividad para esquivar las censuras y otras situaciones legales o represivas.
– La adecuación de la imagen presentada a las características y motivaciones de las categorías.
– Proyectos que inviten a reflexionar sobre estereotipos visuales: maneras de representar los cuerpos, la sexualidad, la diversidad funcional, neuronal, etc.La relación de la fotografía con contextos de luchas vinculados a territorios. 
– Trabajos que rompan con los relatos oficiales de historia y memoria.
– Este festival no aceptará trabajos que alimenten o refuercen sesgos exotizantes, revistas, victimizantes o vulnerabilizantes de los colectivos que retraten.
– No nos importa tu formación o la cámara que tengas, nos interesa tu mirada.