FAQS

*TERMINIS

Quan puc presentar la meva proposta?

Terminis (presentació candidatures): del 14 de novembre 2022 fins al 29 de gener 2023 (termini ampliat!)
Sessions informatives: 
24/10/2022: en línia a les 19h.
9/11/2022: presencial a les 17h al Banc Expropiat (c/Quevedo 13-15). 
Resolució de les obres seleccionades: primera quinzena de febrer 2023.

Quan tindrà lloc el festival?

El festival tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d’abril del 2023 a Can Batlló. L’exposició es prolongarà fins al 31 de maig. Existeix la possibilitat que una vegada acabi el festival, la selecció de fotografies s’exposi de manera itinerant per diferents espais de Barcelona.

*CRITERIS DE SELECCIÓ

Què ens fa salivar?

La imaginació i la creativitat per a esquivar les censures i altres situacions legals o repressives.
– L’adequació de la imatge presentada a les característiques i motivacions de les categories.
– Projectes que convidin a reflexionar sobre estereotips visuals: maneres de representar els cossos, la sexualitat, la diversitat funcional i neuronal, etc.
– La vinculació de la fotografia amb contextos de lluita arrelats a territoris.
-Treballs que trenquin amb els relats oficials d’història i memòria.
-Aquest festival no acceptarà treballs que alimentin o reforcin biaixos exotitzants, racistes, victimitzants o vulnerabililtzants dels col·lectius que retraten.


*PLAZOS

¿Cuándo puedo presentar mi propuesta?

Plazos (presentación candidaturas): del 14 de noviembre de 2022 al 29 de enero de 2023 (¡plazo ampliado!)
Sesiones informativas
24/10/2022: en linea a las 19h
9/11/2022: presencial a las 17h en el Banc Expropiat (C/Quevedo 13-15)
Resolución de las obras seleccionadas: primera quincena de febrero 2023.

¿Cuándo tendrá lugar el festival?

El festival tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril de 2021 en Can Batlló. La exposición estará hasta el 31 de mayo. Existe la posibilidad de que una vez acabado el festival, la selección de fotografías se exponga de forma itinerante por diferentes espacios de Barcelona.

*CRITERIOS DE SELECCIÓN

¿Qué nos hace salivar?

– La imaginación y la creatividad para esquivar las censuras y otras situaciones legales o represivas.
– La adecuación de la imagen presentada a las características y motivaciones de las categorías.
– Proyectos que inviten a reflexionar sobre estereotipos visuales: maneras de representar los cuerpos, la sexualidad, la diversidad funcional, neuronal, etc.La relación de la fotografía con contextos de luchas vinculados a territorios. 
– Trabajos que rompan con los relatos oficiales de historia y memoria.
– Este festival no aceptará trabajos que alimenten o refuercen sesgos exotizantes, revistas, victimizantes o vulnerabilizantes de los colectivos que retraten.
– No nos importa tu formación o la cámara que tengas, nos interesa tu mirada.